Wiersz Kingi Wychorskiej, klasa 2d

Aktualności » Wiersz Kingi Wychorskiej, klasa 2d

Mamy kolejną rocznicę niepodległości, 

Jaka duma w naszych sercach gości

Dla tych, co polegli, dla tych, co walczyli,

Dla tych, co Ojczyzny bronili.

Niepodległa Polska warunkiem pokoju

Toteż Polacy ruszyli do boju.

Kiedyś 123 lata

Nie było Cię na mapie świata.

Nasze zgubienie,

Polskich symboli cienie,

Żołnierzy tysiące,

Matki płaczące...

Miłość i oddanie.

Należy się im uznanie.

Zaborcy Kochaną Polskę zabrali

Tym rodakom serca złamali.

Mówię z dumą,

Czas honoru nie jest zgubą.

Miejmy serca gorące

Pamięć poległych czczące.

Wartość serca, wartość duszy

Co za Polską w ogień ruszy.

Byli wielcy, krwią oblani,

Ważne by po śmierci szanowani.

 

Polacy w swoich sercach prawdę noszą

I z pokolenia na pokolenia ją głoszą.