Sukces naszego ucznia

Aktualności » Sukces naszego ucznia

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: profesor Krzysztof Dyczkowski, Dziakan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz profesor Mieczysław Cichoń, Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, natomiast organizatorami: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ODN w Poznaniu, mFundacja mBanku oraz UAM.