Sukces Kacpra Bednarka

Aktualności » Sukces Kacpra Bednarka

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. W rozgrywkach uczestniczą 24 szkoły z całego województwa.

W IV edycji projektu z przedmiotu FIZYKA nasz uczeń Kacper Bednarek zajął I miejsce. Gratulujemy!