INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM - TERMIN POPRAWKOWY

Aktualności » INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM - TERMIN POPRAWKOWY

DATA EGZAMINU: 8 wrzesnia 2021, godzina 14:00
 
Miejsce przeprowadzenia poszczególnych egzaminów:
j.angielski - HADES
j.niemiecki - BIBLIOTEKA
matematyka - SALA GIMNASTYCZNA
OBECNOŚĆ  W SZKOLE: GODZINA 13:00, z dowodem tożsamości i własnymi przyborami.
Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny.
 
 
Do zobaczenia i powodzenia.
 
Urszula Janczar

dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Asnyka w Kaliszu