Historia szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka to szkoła niezwykle atrakcyjna, dwustuletnia historia stawia ją w rzędzie najstarszych szkół w Polsce.

W 1773 r. staraniem Komisji Edukacji Narodowej powstała Szkoła Kaliska, która mieściła się w Kolegium Pojezuickim. W 10 lat później przemianowano ją na Szkołę Akademicką Okręgową. Po wkroczeniu do Kalisza wojsk pruskich, w 1799 r., władze pruskie zmieniły szkołę na Korpus Kadetów. Potem, po klęsce Prus w 1807r., początkowo zostaje przekształcona na Kaliskie Gimnazjum, a w 1812r. na Szkołę Departamentową.

W 1818r. zostaje rozpoczęta budowa nowego budynku szkoły na gruzach zamku starościańskiego, wg projektu architekta Sylwestra Szpilowskiego. Po niecałych dwóch latach wszystkie prace zostały ukończone i pod koniec 1819r. budynek został oddany do użytku. Przez kolejne sto lat szkoła podlegała ciągłym ewolucjom. Zmieniały się jej nazwy i profile kształcenia, by wreszcie w 1923r. ostatecznie się uformować. W tym bowiem roku szkołę upaństwowiono i nadano jej imię obowiązujące do dziś – Adama Asnyka. Szkoła prowadziła dwa ciągi licealne: humanistyczny i przyrodniczy. W tym kształcie istniała do II wojny światowej. We wrześniu 1939r. szkoła zaprzestała działalności, a jej wychowankowie weszli w większości w skład 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty, staczając bój o Łęczycę, walcząc pod Uniejowem i Kutnem, by następnie wziąć udział w obronie Warszawy. Do Kalisza wkroczyli wnukowie Prusaków i zajęli szkołę, tym razem przekształcając i przystosowując ją do swoich zbrodniczych celów.

Szkoła wznowiła działalność w 1945r. Ważną datą w powojennej historii szkoły był rok 1948, gdy w miejsce dotychczasowego, trzyletniego gimnazjum, oraz nadbudowy w postaci dwuletniego liceum, utworzono I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka. Od 1967r. ta tradycyjnie dotąd męska szkoła ma charakter koedukacyjny.

Więcej informacji dla zainteresowanych na stronie: http://www.info.kalisz.pl/szkola/index.html

 

Adam Asnyk – patron naszej szkoły
Adam Asnyk to poeta, pisarz, działacz społeczny i polityczny. Urodzony w Kaliszu w 1838 roku kształcił się w Szkole Realnej, następnie na Akademii Medyko-Chirurgicznej. W roku 1863 uczestniczył w pracach stronnictwa Czerwonych i był członkiem powstańczego Rządu Narodowego. Był działaczem społecznym i politycznym, kandydował do galicyjskiego sejmu krajowego. Czołowy poeta doby pozytywizmu. Zmarł w Krakowie w 1897 roku, pochowany w grobach zasłużonych na Skałce. Miasto rodzinne uczciło go pomnikiem, nazwą ulicy, płytami pamiątkowymi. Od 1923 roku jest patronem szkoły, do której uczęszczał.