Zamień używki na zdrowe rozrywki!

Szkoła promująca zdrowie » Zamień używki na zdrowe rozrywki!

Poniedziałkowa lekcja języka angielskiego w klasie 1e była nieco inna niż zwykle. Klaudia Kubisiak, Nikola Pich i Maksym Maślak przygotowali dla swoich kolegów prezentację multimedialną na temat szkodliwości dopalaczy, papierosów (w tym e-papierosów) oraz kawy, która poprzedzona została wprowadzeniem słownictwa związanego z uzależnieniami.
Druga część lekcji, prowadzona przez p. Paulinę Jarzębską i p. Agnieszkę Pietrzykowską, poświęcona była dyskusji dotyczącej przyczyn sięgania po używki, sposobów zapobiegania uzależnieniom oraz walki z nałogiem. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami i mieli wiele ciekawych pomysłów na to, jak powiedzieć NIE! szkodliwym substancjom.