Uwaga tegoroczni maturzyści!

Aktualności » Archiwum » 2017/2018 » Uwaga tegoroczni maturzyści!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwemszkoły. W związku z powyższym, Absolwenci mogą odbierać loginy i hasła w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka od poniedziałku 25 czerwca 2018r.w Sekretariacie szkoły.

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).