Szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra tytoń

Aktualności » Szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra tytoń

W ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na terenie województwa wielkopolskiego, realizowany jest Projekt edukacyjny ph. Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń. 16 października w I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu zostało przeprowadzone szkolenie młodzieży, która 21 listopada w Światowym Dniu Rzucania Palenia będzie przeprowadzała działania dla społeczności lokalnej. Organizatorem szkolenia była Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu. . Przeprowadzili je: Elżbieta Wojtyła, Joanna Jaroma -Woźniak oraz i Agnieszka Stępniak. Szkolenie składało się z trzech części : teoretycznej, wizualnej i warsztatowej. Przeprowadzono anonimowe badania ankietowe oceniające wiedzę uczniów przed i po zajęciach. Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm człowieka, uzmysłowienie młodym ludziom przyczyn sięgania przez nich po papierosy oraz kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach rówieśniczych - umiejętność zachowania asertywnego, odmawiania itd. Poinformowano uczestników szkolenia o podstawie prawnej, że od 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wśród najważniejszych założeń ustawy znalazło się korzystanie z e-papierosów tak jak z tradycyjnych papierosów.