Szkoła

Dyrekcja szkoły

dyrektor
mgr Urszula Janczar

wicedyrektor
mgr Emilia Wojtulewicz

 • doks.jpg

  Dokumenty szkolne

   

  Dokumenty dostępne w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ na naszej stronie.

 • Partnerstwo.jpg

  Partnerzy szkoły

  Dziękujemy naszym partnerom za wszelką pomoc: Kuratorium Oświaty Poznaniu, Urząd Miejski w Kaliszu - Wydział Edukacji, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu, UAM - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Komenda Wojewódzka Policji  w Poznaniu, Komenda Miejska Policji  w Kaliszu, Straż Miejska w Kaliszu, Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Kalisz, Polski Czerwony Krzyż w Kaliszu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Dom Pomocy Społecznej  w Kaliszu,  Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz, Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka" w Kaliszu, Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwa Trzynastka" w Kaliszu, Fundacja "Bądźmy razem", Klub Osób Niepełnosprawnych START KALISZ.

 • Adam_Asnyk.jpg

  Laury asnykowskie

  Odznaka „Laur Asnykowski” jest wyróżnieniem trójstopniowym; brązowa, srebrna , złota i nadawana jest wyróżniającym się uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

  W/w odznaki przyznaje specjalna komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

  Komisja powoływana jest na okres 1 roku szkolnego. Kapituła może przyznać odznakę na wniosek Dyrektora I LO, wychowawców klas, Samorządu Uczniowskiego bądź z własnej inicjatywy.

 • Brazoweliceum[2].png

  Brązowa Szkoła 2019

  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”. Szczegóły pod adresem: www.licea.perspektywy.pl

 • Brazowe-liceum-2015.png

  Brązowa Szkoła 2015

  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2015”. Szczegóły pod adresem: www.licea.perspektywy.pl 

   

 • Pracownie