Szkoła

Dyrekcja szkoły

dyrektor
mgr 
Jadwiga Bartoszek

wicedyrektor
mgr Emilia Wojtulewicz

 • Brazowe-liceum-2015.png

  Brązowa Szkoła 2015

  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2015”. Szczegóły pod adresem: www.licea.perspektywy.pl 

   

 • Dokumenty szkolne

  Dokumenty dostępne w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ na naszej stronie.

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

  • 14 października 2014
  • 10 listopada 2014
  • 2 stycznia 2015
  • 5 stycznia 2015
  • 4 maja 2015
  • 5 maja 2015
  • 6 maja 2015
  • 15 maja 2015
  • 5 czerwca 2015

   

 • Partnerzy szkoły

   

   

 • 220px-POL_Kalisz,_pomnik_Asnyka.jpg

  Sławni absolwenci

  „… Droga mnie wiedzie do starego grodu,
  otoczonego ramionami Prosny…
  Tam wśród alei kasztanowych chłodu
  Czerpałem tchnienie pierwszej życia wiosny…”

  To fragment wiersza Adama Asnyka – patrona naszej szkoły, poety, liryka, bojownika o wolność. Był on wychowankiem naszej szkoły.

 • Laury asnykowskie

  Odznaka „Laur Asnykowski” jest wyróżnieniem trójstopniowym; brązowa, srebrna , złota i nadawana jest wyróżniającym się uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. W/w odznaki przyznaje specjalna komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Komisja powoływana jest na okres 1 roku szkolnego. Kapituła może przyznać odznakę na wniosek Dyrektora I LO, wychowawców klas, Samorządu Uczniowskiego bądź z własnej inicjatywy.

 • Cyfrowa szkoła

  Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

 • Pracownie