Świetna wycieczka klasy 2BN

Aktualności » Świetna wycieczka klasy 2BN

17 czerwca kalsa 2 BN wzięła udział w wycieczce integracyjnej. Udali się - podobnie jak klasa 1e - do Pałacu Ławica. Fantastycznie bawili się podczas odgadywania poszczególnych zagadek i podczas meczu paintballa. Było też ognisko, kiełbaski i dobra atmosfera. 

Dzięujemy za udany wyjazd wszystkim uczniom i opiekunom - Siostrze Natalii, p. Małgorzacie Kulce i p. Annie Bruś. Do zobaczenia na następnym wyjeździe.