Sukces Pawła Szymury

Aktualności » Sukces Pawła Szymury

Paweł Szymura został laureatem międzyszkolnego historycznego Konkursu wiedzy o Solidarności „Od grudnia 1970 do sierpnia 1980”. Uczeń klasy 2d wykazał się obszerną wiedzą historyczną dotyczącą procesu tworzenia opozycji w latach 1970 aż do powstania Solidarności.

Konkurs miał na celu min. upamiętnić postaci związane z genezą i powstaniem Solidarności; upowszechnić i pogłębić wiedzę wśród młodzieży na temat Solidarności, jej znaczenia w kontekście przemian politycznych i społecznych oraz kształtować wśród młodego pokolenia postawy patriotyczne i szacunek dla przeszłości. Od tamtych wydarzeń minęło ponad 40 lat, ale idee „Solidarności” - wolność, odpowiedzialność, aktywność, zaangażowanie społeczne - są wartościami uniwersalnymi, stąd tak ważne jest ich upowszechnianie wśród młodego pokolenia.

Gratulujemy Pawłowi i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem była p. Ewelina Majewska Kędzia