Próbny egzamin maturalny 2019/20 – informacja MEN i CKE

Aktualności » Próbny egzamin maturalny 2019/20 – informacja MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz w linku: https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-maturalny

Zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy  w ramach treningu przed Maturą.