Pracownie

Szkoła » Pracownie

Pracownie komputerowe/informatyczne

Pracownia informatyczna I
W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w 2005r. nasze liceum pozyskało nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową. Sala ta obejmuje 14 stanowisk komputerowych oraz jedno stanowisko dla nauczyciela. Szkoła otrzymała serwer, 20 płaskich monitorów, 19 komputerów i notebook.

Multimedialne Centrum Informatyczne
W 2006r. w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” szkolną bibliotekę wzbogacono w 4 zestawy komputerów PC LIBRO, 4 monitory oraz 1 wielofunkcyjne urządzenie sieciowe.

Pracownia informatyczna II
W 2007r. doposażono drugą pracownię komputerową w nowoczesny sprzęt: 20 płaskich monitorów, 19 komputerów, notebook, projektor oraz skaner. W pracowni jest 14 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz jedno stanowisko dla nauczyciela. Projekt „Pracownie komputerowe dla szkół” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownia języka niemieckiego
Klasopracownia j. niemieckiego wyposażona jest w tablicę multimedialną zakupioną przez koordynatora do spraw DSD p. Dorotheę Burdzik z pieniędzy KMK. Komputer, monitor, głośniki zostały zakupione przez szkołę. Telewizor, video i DVD kupiono ze środków wypracowanych przez nauczycieli języka niemieckiego podczas wymian.

Pracowania języka angielskiego
W pracowni języka angielskiego znajduje się: tablica interaktywna z oprogramowaniem Interwrite oraz zestawem programów do nauki języka angielskiego. W pracowni znajduje się również 16 stanowisk komputerowych z łączem internetowym.