Pomaganie mamy we krwi

Aktualności »  Pomaganie mamy we krwi

W piątek, 08 marca 2019 roku odbyła się w naszej szkole po raz kolejny akcja oddawania krwi  w ramach projektu „Młoda krew ratuje życie”. Chętnych do podzielenia się cząstką siebie nauczycieli  i młodzieży  nie zabrakło.  Jednego dnia to my pomagamy komuś, kolejnego możemy sami możemy potrzebować pomocy- dlatego warto pomagać. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły oddać w tym dniu krwi mogą udać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00.

Kolejna akcja w szkole  już za rok !