Partnerzy szkoły

Szkoła » Partnerzy szkoły

PARTNERZY SZKOŁY

·          Kuratorium Oświaty  Poznaniu

·          Urząd Miejski w Kaliszu - Wydział Edukacji

·          Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

·          Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

·          Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Asnyka w Kaliszu

·          Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

·          Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

       UAM - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

·          Komenda Wojewódzka Policji  w Poznaniu

·          Komenda Miejska Policji  w Kaliszu

·          Straż Miejska w Kaliszu

·          Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

·          Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

·          Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu

·          Polski Czerwony Krzyż w Kaliszu

·          Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

·          Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej

·          Dom Pomocy Społecznej  w Kaliszu

·          Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz

·          Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka" w Kaliszu

·          Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwa Trzynastka" w Kaliszu

·          Fundacja "Bądźmy razem"

·          Klub Osób Niepełnosprawnych START KALISZ