Odbiór świadectw dojrzałości

Aktualności » Odbiór świadectw dojrzałości

Dnia 4 lipca od godz. 11:00 do 13:00 w auli naszej szkoły, wydawane będą świadectwa dojrzałości przez wychowawców klas.

Przy odbiorze świadectwa wymagany jest dowód tożsamości.

W przypadku braku możliwości stawienia się w wyżej wymienionym terminie, świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.