Młody Diabetyk w grupie rówieśniczej

Szkoła promująca zdrowie » Młody Diabetyk w grupie rówieśniczej

14 marca 2019 r. młodzież naszego liceum wzięła udział w wykładzie dotyczącym  cukrzycy, który poprowadziła pani Elżbieta Dębska- lekarz edukator w dziedzinie diabetologii.
Spotkania z Panią Doktor odbywają się cyklicznie i wpisane są w założenia programu profilaktycznego szkoły, mającego na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz podnoszenie świadomości młodych ludzi w zakresie chorób cywilizacyjnych, dotykających coraz szersze grupy społeczeństwa.

Celem spotkania było omówienie typów cukrzycy,  sposobów jej zapobiegania oraz wskazanie, że choroba ta nie odbiera możliwości prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.