Matura 2020

Zapraszamy na stronę: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Informatory: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Materiały dodatkowe: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/

Przykładowe arkusze: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/przykladowe-arkusze/