Karta Dobrego Ucznia

Aktualności » Karta Dobrego Ucznia

Drodzy Uczniowie! Można już składać wnioski o Kartę Dobrego Ucznia. Kartę Dobrego Ucznia może otrzymać uczeń ze średnią ocen: minimum 5,00 za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 i oceną z zachowania: wzorową lub bardzo dobrą.

Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymuje Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II. Wnioski o wydanie karty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 20 maja 2021 roku.