Brązowa Szkoła 2019

Szkoła » Brązowa Szkoła 2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”. Szczegóły pod adresem: www.licea.perspektywy.pl