2015

Rekrutacja » 2015

 • Nabór

  Systemowa obsługa rekrutacji sieciowej

 • Oddziały

  Propozycje oddziałów klasowych na rok szkolny 2015/2016

 • Kryteria

  Zasady określające sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim - 
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.1635.201Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2014 r.