Współpraca

  • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

    4 grudnia 2015 r.  dyrektor Jadwiga Bartoszek podpisała porozumienie o współpracy naszego liceum z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Obecnie planowana jest współpraca mająca na celu rozwijanie umiejętności językowych licealistów w zakresie języka angielskiego:)

    https://wpa.amu.edu.pl/dla-studenta/content-wp-a-student/porozumienia-o-wspolpracy

  • Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

    Deklaracja o wzajemnej współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotycząca objęcia patronatem naukowym realizacji programu edukacji prawnej w klasach o profilu prawniczym została oficjalnie podpisana 6 listopada 2015 roku.

    Głównym celem współpracy jest merytoryczne wsparcie ze strony Wydziału Prawa i Administracji UAM, zapewnianiające uczniom możliwość rozwijania ich szczególnych zainteresowań w zakresie nauk prawnych. W jej ramach będą oni mogli korzystać z organizowanych przez Wydział warsztatów, konferencji i wykładów otwartych, a także poznać pracowników Wydziału poprzez warsztaty zorganizowane w naszej szkole. Uroczyste zawarcie umowy odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Podpisy deklarujące współpracę złożyli Pani Dyrektor Jadwiga Bartoszek i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski. Koordynatorem w naszej szkole została p. Ewelina Majewska- Kędzia.