Zostań honorowym dawcą krwi

Szkolny Klub Wolontariatu » Zostań honorowym dawcą krwi

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w prelekcjach dotyczących propagowania wiedzy na temat honorowego oddawania krwi. Prelekcje poprowadził pan Janusz Sibiński-wiceprzewodniczący Krajowej Rady HDK PCK, który wyjaśnił młodzieży procedury oddawania krwi – krok po kroku. 

Uzyskane przez młodzież informacje oraz materiały edukacyjne w postaci broszur przybliżyły uczniom ideę dzielenia się cząstką siebie. Akcja oddawania krwi w Asnyku odbędzie się  w ramach organizowanego Turnieju „Młoda krew ratuje życie” już 8 marca 2019 roku.