Zaproszenie DSD

Aktualności » Zaproszenie DSD

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu uzyskało od roku 2018 możliwość przeprowadzania międzynarodowego egzaminu DSD A2/B1  Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec. Jest to egzamin dla uczniów szkół zagranicznych przeprowadzany na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.

Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD i przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu w naszym liceum. Ponieważ jesteśmy jedyną szkołą w Kaliszu mającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminów DSD II i DSD I zapraszamy do współpracy kaliskie licea.

Uczniowie grupy międzyszkolnej, aby spełnić warunki dopuszczenia do certyfikatu, realizować będą w szkole macierzystej przynajmniej program podstawowy języka niemieckiego, a w naszym liceum dodatkowe 4 godziny (dwa spotkania w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych po południu, wstępnie: wtorek i piątek od 14.30 do 16.00). Egzamin zdawany będzie w 3 trzecim roku nauki, w marcu. Grupa chętnych może liczyć do 16 osób.

Proponujemy uczniom klas pierwszych liceów kaliskich możliwość uzyskania znajomości języka niemieckiego poświadczonej międzynarodowym certyfikatem DSD 1(na poziomie A2/B1), co w obecnych czasach zdecydowanie zwiększa ich szanse na polskim i międzynarodowym rynku pracy. W firmach niemieckich i polskich kooperujących z niemieckimi kandydaci do pracy znający  język niemiecki mają zdecydowaną preferencję. Możliwe jest uczestnictwo w projekcie również biegłych językowo uczniów obecnych klas drugich, którzy podeszliby do egzaminu odpowiednio wcześniej.

Prosimy o zapoznanie uczniów z naszą ofertą, zapisy chętnych do grupy odbędą się w pierwszym tygodniu września drogą mailową (loasnyk@gmail.com w tytule „Międzyszkolne DSD”). 

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w środę, 5 września o godzinie 14.30 w sali 13 I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu przy ul. Grodzkiej 1. Zajęcia prowadzić będzie germanistka Agnieszka Iwanow-Maruda.