Wykłady PWSZ

Aktualności » Archiwum » 2017/2018 » Wykłady PWSZ

W poniedziałek 8 stycznia uczniowie I klasy Liceum im. Adama Asnyka rozpoczęli cykl wykładów na PWSZ dotyczących takich zagadnień jak: pieniądz i instytucje finansowe, współczesne metody zarządzania, instrumenty promocji marketingowej oraz sprawozdania finansowe i analiza finansowa. Wykłady prowadzone są przez mgr Kamilę Majewską, mgr Anetę Szczepanowską i dr Katarzynę Mikurendę.

Podczas ostatniego spotkania młodzież mogła zapoznać się także z zasobami uczelnianej biblioteki, które przedstawiła pani Magdalena Aulich. Anna Szymańska z biura rekrutacji zaprezentowała Asnykowcom krótką prezentację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w oraz zapoznała z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2018/2019.