Wykład filozoficzny

Aktualności » Wykład filozoficzny

28 września rozpoczęły się w I LO, z inicjatywy pani Beaty Witkowskiej, wykłady z filozofii w ramach projektu „Filozofia w szkole” realizowanego przez członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z oddziałem w Kaliszu. Celem i zadaniem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy humanistycznej uczniów o zagadnienia związane z filozofią, w której ważna jest zdolność dziwienia się, samodzielnego zadawania pytań, wspólnego poszukiwania odpowiedzi, ważenia racji i dobór argumentów, analizy informacji. Te zaś wymagają uważnego i zgodnego z zasadami logiki namysłu. Dlatego każde spotkanie w ramach projektu będzie łączyć wykład z zajęciami praktycznymi, mogącymi mieć postać analizy tekstu lub zadanego problemu i swobodnej dyskusji.

Pierwszy wykład na temat problemów współczesnej etyki poprowadził dr Grzegorz Matuszczak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne.