Wizyta studyjna – podsumowanie działalności w ramach realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie

Aktualności » Wizyta studyjna – podsumowanie działalności w ramach realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie

Od wielu lat w naszej szkole podejmujemy działania związane z promocją zdrowia, które na stałe wpisane zostały do Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły. Realizujemy wiele projektów i programów  promujących zdrowy styl życia. Dwa lata temu podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu Szkoła Promująca Zdrowie i ubieganiu się o Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.  Koncepcja programu narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Według jej twórców Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej, a więc: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice oraz różni przedstawiciele społeczności lokalnej, podejmują starania aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Młodzież uczy się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko zachęcając ludzi, zwłaszcza rodziców do podejmowania podobnych starań. Realizacja głównych założeń szkoły promującej zdrowie wymagała zaangażowania całej społeczności szkolnej oraz współpracy z instytucjami i środowiskiem lokalnym. Polegała na wspólnym wyznaczaniu celów, tworzeniu planów działań oraz realizowaniu wyznaczonych zadań w zakresie promocji zdrowego trybu życia.

26 września 2019 roku w szkole odbyła się uroczystość podsumowania działań w ramach dwuletniego projektu.

W uroczystości udział wzięła koordynator rejonowy wizytator Kuratorium Oświaty w Kaliszu pani Elżbieta Czuba oraz zaproszeni goście: p. Elżbieta Wojtyła ze Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, p. Jolanta Stefańska z Polskiego Czerwonego Krzyża oddział w Kaliszu, p. Monika Rataj z Policji .

Na początku uroczystości koordynator szkolny projektu p. Krystyna Kucińska przedstawiła ogólne założenia szkoły promującej zdrowie, w jaki sposób ją tworzyliśmy i co zostało zrobione w okresie przygotowawczym. Przedstawiono prezentację multimedialną, przybliżającą zebranym zrealizowane przez nas działania.

Pani Krystyna Kucińska podkreśliła, że dzięki wspólnej pracy zespołowej i zaangażowaniu wielu osób możliwe było osiągnięcie założonych celów.

W tle widniały hasła, plakaty i inne prace wykonane przez uczniów w ciągu ostatnich lat. Wystawa zdjęć udokumentowała wspólną pracę społeczności szkolnej na rzecz promocji zdrowia.

Na podstawie sporządzonej dokumentacji: raportu podsumowującego, planu działań i szkolnego programu Szkoły Promującej Zdrowie oraz  rekomendacji pani wizytator po wizycie studyjnej, cel został osiągnięty. Jesteśmy dumni z naszego sukcesu. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w realizację projektu Szkoła Promująca Zdrowie.