Utworzenie klasy patronackiej - WIELKI SUKCES

Aktualności » Utworzenie klasy patronackiej - WIELKI SUKCES

W dniu 9.10.2018 r. w Poznaniu doszło do podpisania współpracy między Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez Dziekana Wydziału – prof. dr. hab. Przemysława Wojtaszka a I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu – reprezentowanym przez Dyrektor Liceum - mgr Urszulę Janczar.

Celem patronatu jest pogłębienie wśród młodzieży zainteresowań naukami biologicznymi, możliwość udziału w seminariach, warsztatach, wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu prowadzonych przez pracowników naukowych.

Opiekunem klasy patronackiej jest nauczycielka biologii Krystyna Kucińska.