Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej członków młodzieżowych organizacji antykomunistycznych: „Hufce Wolnej Słowiańszczyzny” i „Młodzieżowa Organizacja Podziemna – Orzeł”

Aktualności » Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej członków młodzieżowych organizacji antykomunistycznych: „Hufce Wolnej Słowiańszczyzny” i „Młodzieżowa Organizacja Podziemna – Orzeł”