UAM – Wydział Biologii obejmuje patronat nad „ Klasą Patronacką”

Aktualności » UAM – Wydział Biologii obejmuje patronat nad „ Klasą Patronacką”

13 grudnia 2018r w auli szkolnej odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im Adama Asnyka reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Urszulę Janczar, a Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez panią Prorektor ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beatę Mikołajczyk.

UAM – Wydział Biologii obejmuje patronat nad „Klasą Patronacką”, którą poprowadzi nauczycielka biologii p. Krystyna Kucińska, z inicjatywy której klasa powstała. W ramach współpracy młodzież ma możliwość udziału w pracach badawczych wykonywanych na Wydziale Biologii UAM, korzystania z wykładów, seminariów i warsztatów prowadzonych przez kadrę naukową.

Z dużym zainteresowaniem młodzież wysłuchała wykładu akademickiego dr Magdaleny Durdy-Masny z Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka UAM nt. „Mózg w okresie dojrzewania”, w czasie którego dowiedziała czym są uwarunkowane często niestabilne zachowania młodzieży, co jest główną przyczyną młodocianego buntu.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Dziekan Wydziału Biologii UAM- prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu - pan Piotr Łuszczykiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji w Kaliszu - pan Mariusz Witczak, Starszy wizytator Delegatury Kuratorium w Kaliszu - pan Jarosław Ambroziak, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu - pan Piotr Kościelny. Liczymy  na owocną współpracę.