Transplantacja - masz dar uzdrawiania

Aktualności » Archiwum » 2016/2017 » Transplantacja - masz dar uzdrawiania

7 kwietnia 2017 roku na zakończenie prowadzonej przez cały rok szkolny kampanii, Drugie życie - Transplantacja masz dar uzdrawiania, odbyło się spotkanie z Panią dr Martą Sękowską lekarzem transplantologii z Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Panią Renatą Maternik - pacjentką po przeszczepie serca.

Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem wysłuchali informacji o przebiegu transplantacji, o narządach, jakie są pobierane do przeszczepu , o zasadach przechowywania narządów do transplantacji, o procedurach prawnych pobierania narządów od osoby żywej i zmarłej. Poznali także formy wyrażania sprzeciwu oddawania narządów oraz dowiedzieli się jak zostać dawcą narządów.

Pani Renata Maternik, która 12 lat jest po przeszczepie serca, opowiedziała swoją historię życia przed przeszczepem, co czuła, jakie miała obawy gdy czekała na nowe serce i jak zmieniło się życie po zabiegu.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu, którzy zaangażowali się w kampanię,  mają nadzieję, że działania przez nich podjęte przyczynią się do zwiększenia ilości składanych oświadczeń woli i w przyszłości do uratowania komuś życia.

Koordynator - nauczyciel biologii Krystyna Kucińska