Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu » Szkolny Klub Wolontariatu

W ramach wolontariatu, kilkoro uczniów naszej szkoły pod opieką pani Magdaleny Wiśniewskiej i Agnieszki Pietrzykowskaiej od kilku miesięcy uczęszcza na świetlicę socjoterapeutyczną przy ul. Polnej. Wspierają tam dzieci i młodzież, pomagając w odrabianiu pracy domowej, czytaniu lektur oraz pokazując, w jaki sposób wartościowo spędzać czas poprzez rozwijanie talentów, ćwiczenie konkretnych umiejętności lub gry edukacyjne.

Wspomniane działania przyczyniają się do polepszenia wyników edukacyjnych podopiecznych świetlicy oraz urozmaica czas spędzony poza szkołą. Współpraca odbywa się w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.