Święto niemieckiego w Asnyku

Aktualności » Archiwum » 2017/2018 » Święto niemieckiego w Asnyku

8 czerwca 2018r. uhonorowano w auli naszej szkoły  absolwentów w dwojaki sposób: nagrodami Burmistrza Miasta Hamm i Dyplomami DSD II potwierdzającymi znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1, czyli licencjatu. Gośćmi honorowymi uroczystości byli:  

 

Pani Ulrike Wäsche, Burmistrz miasta Hamm

Pan Ulricha Krokera reprezentujący organizację Most Kulturowy- Kulturbrücke Kalisz-Hamm

Pan Tomasz Rogoziński, Wiceprezydent Kalisza

Pani Joanna Kokot-Ciszewska,Przewodnicząca Rady Rodziców

Nagroda Burmistrza Hamm jest prestiżową nagrodą dla najlepszego absolwenta i najlepszego z języka niemieckiego. Jest ona fundowana od 2001 roku, a jej fundatorami są:  pan Thomas Hunsteger-Petermann, Nadburmistrz Hamm, panowie Ulrich Kroker i Wolfgang Komo, emerytowany nauczyciel partnerskiego Gimnazjum Hammonense. Oprócz dyplomów absolwenci otrzymują ciekawe nagrody książkowe związane z wybranym przez nich kierunkiem studiów. W tym roku laureatkami nagród zostały: Klaudia Wiśniarek i Daria Symenko, a nagrodę wręczyła pani Burmistrz Wäsche i pan Kroker.

 

Drugi szczególny powód  spotkania to wręczenie dziewięciorgu absolwentom dyplomów DSD II. Na prośbę pani Susanne Lindemann wręczyła je pani Dyrektor Urszula Janczar.

Dziewięcioro naszych „germanistów” uzyskało najlepsze wyniki w okręgu Konsulatu Wrocław razem ze szkołami z  Opola i Raciborza. To wspaniały wynik i nagroda za ich trzy lata ciężkiej pracy. Z pewnością dobrze w przyszłości wykorzystają swoje dyplomy na rynku pracy.  Dyplomy DSD II odebrali:  Natalia Stępniak, Daria Symenko, Sara Zając, Wiktoria Spychała, Aleksandra Kwiatkowska, Laura Rzeńca, Małgorzata Gałęzka, Piotr Salomon i Nikolas Dal Canton. Nauczycielem, który przygotował tegorocznych absolwentów jest Agnieszka Iwanow-Maruda.

Uroczystość zyskała oprawę muzyczną dzięki chórowi pod kierownictwem dr Krzysztofa Niegowskiemu i Natalii Kasprzak grającej na skrzypcach.