Stypendystka z języka niemieckiego

Aktualności » Stypendystka z języka niemieckiego

22 marca naszej szkole zostało przyznane miejsce na wakacyjnym międzynarodowym kursie języka niemieckiego organizowanym przez ZfA (Centrala Szkolnictwa Zagranicznego). Odbędzie się on w terminie od 08.08.2018 do 07.09.2019.

W tym roku swoją szansę wykorzysta Julia Wardęga z klasy 2a DSD.

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia i polepszenia swoich kompetencji językowych podróżując w międzynarodowej grupie młodzieży oraz uczestnicząc w niemieckim życiu szkolnym i rodzinnym. Da im  to też szansę zobaczenia, jak wygląda dłuższy pobyt w Niemczech i potwierdzenia, czy są nadal zainteresowani studiami w tym kraju. Uczniowie ponoszą jedynie koszty przejazdu na terenie Polski, wszystkie koszty podróży samolotami oraz miesięcznego pobytu w Niemczech ponosi strona niemiecka.

Grupa 5 uczniów z Polski wyleci samodzielnie ze wskazanych lotnisk, w Niemczech na docelowym lotnisku zostaną odebrani przez opiekuna. Uczniowie z ubiegłych lat byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w kursie, zachwycił ich program pobytu i jego organizacja. Przed dwoma laty pobyt ten pozwolił uczennicy naszej szkoły Darii Symenko podjąć decyzję dotyczącą studiów – obecnie studentka germanistyki – i bez problemu zdać egzamin DSD II najlepiej w szkole. Nauczycielem języka niemieckiego obu szczęśliwych uczennic wnioskującym o stypendium jest Agnieszka Iwanow-Maruda.