Sprachcamp Wrocław 2019 - dzień drugi

Aktualności » Sprachcamp Wrocław 2019 - dzień drugi

Od samego rana uczestnicy kursu ostro zabrali się do pracy. Pani Agnieszka Szymańska-Pawelec przeprowadziła intensywny trening słuchania ze zrozumieniem, zwracając uwagę na strategię rozwiązywania poszczególnych typów zadań. Po przerwie pałeczkę przejęła pani Agnieszka Iwanow-Maruda, ucząc technik rozwiązywania zadań dotyczących tekstów czytanych.  Po obiedzie nauczycielki omówiły poszczególne kroki umożliwiające przygotowanie prezentacju na egzamin ustny. A ponieważ praktyka czyni mistrza, uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie prezentacje i ze spokojem godnym mistrza wysłuchali rad i uwag, jak można je udoskonalić. Na zakończenie dnia prowadzące indywidualnie omawiały  napisane poprzedniego wieczoru wypracowanie, podając każdemu punktację i wskazując mocne i słabe strony. Podziękowaliśmy również pani Susanne Lindemann za możliwość udziału w obozie językowym. Dzień zakończyliśmy w Graciarni delektując się pyszną pizzą i na rynku podziwiając uroki życia we Wrocławiu. Niestety w hotelu czeka na nas praca domowa na juto rano, ale przecież po to tu przyjechaliśmy:)