Rekrutacji ciąg dalszy :)

Aktualności » Rekrutacji ciąg dalszy :)

Drodzy Kandydaci :)

12 lipca o 10:00 zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych do naszej szkoły. Od tego momentu osoby te mogą dostarczać  dokumenty:

1. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

3. kartę zdrowia

4. kopię aktu urodzenia

5. dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem

6. wypełnioną i podpisaną przez rodzica i kandydata deklarację kandydata

Dokumenty można składać 12 lipca do 15:00, w kolejne dni od 8:00 do 15:00.

Ze względu na intensywne prace remontowe na dachu naszego budynku prosimy o jak najszybsze dostarczenie dokumentów :)