Rekrutacji ciąg dalszy :)

Aktualności » Archiwum » 2017/2018 » Rekrutacji ciąg dalszy :)

Drodzy Kandydaci!

12 lipca o 10:00 zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych do naszej szkoły. Od tego momentu osoby te mogą dostarczać  dokumenty: oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, kartę zdrowia, kopię aktu urodzenia, dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, wypełnioną i podpisaną przez rodzica i kandydata deklarację kandydata. Dokumenty można składać 12 lipca do 15:00, w kolejne dni od 8:00 do 15:00.

Ze względu na intensywne prace remontowe na dachu naszego budynku prosimy o jak najszybsze dostarczenie dokumentów :)