Pierwszy egzamin ustny DSD I dla grupy międzyszkolnej

Aktualności » Pierwszy egzamin ustny DSD I dla grupy międzyszkolnej

1 kwietnia 2019r. odbył się pierwszy egzamin ustny uczniów uczących się w grupie międzyszkolnej DSD I prowadzonej przez germanistkę, Agnieszkę Iwanow-Marudę.

Komisja w składzie: pani Susanne Lindemann, przewodnicząca, koordynator Centrali Szkolnictwa Zagranicznego we Wrocławiu, egzaminatorki, panie Agnieszka Szymańska-Pawelec i Agnieszka Iwanow-Maruda, oceniły wypowiedzi 11 uczniów. Wszyscy zdali egzamin ustny z bardzo dobrymi wynikami, dwoje uzyskało sto procent możliwych punktów.

Uczniowie pracowali od września w grupie międzyszkolnej po swoich zajęciach, sami przygotowali prezentacje na temat z zakresu życia codziennego, uczestniczyli w intensywnym trzydniowym obozie językowym we Wrocławiu sponsorowanym przez Centralę Szkolnictwa Zagranicznego, konsultowali swoje wątpliwości z nauczycielką prowadzącą zarówno osobiście, jak i elektronicznie. Wysiłki jak widać przyniosły pożądany efekt. Na początku wakacji dowiemy się, czy równie dobrze napisali egzamin pisemny.

Do grupy międzyszkolnej należeli uczniowie z innych liceów kaliskich, w tym roku zdawali Piotr Goździewicz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki oraz Hubert Sieradzki z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Grupa międzyszkolna działa dalej, za rok szansa dla uczestników, którzy w piątek maja kolejne zajęcia.