Pamiętając o zmarłych

Szkolny Klub Wolontariatu » Pamiętając o zmarłych

We wtorek uczniowie klasy 2a wraz z wychowawcą p.Magdaleną Wiśniewską odwiedzili dwie nekropolie kaliskie: Cmentarz Miejski i ewangelicko-augsburski. Na pierwszym z w.w. cmentarzy uczniowie zapalili znicze na grobach absolwentów naszego liceum oraz posprzątali kilka zaniedbanych i zapomnianych grobów.

Na drugim odszukali grobowce znanych kaliskich postaci z pocz.XXw. takich jak rodzina Fibigerów, Repphanów czy Szolc-Rogozinskich. Tam rownież zostały zapalone znicze. Pogoda zdecydowanie sprzyjała cmentarnym spacerom i kultywowaniu pamięci o tych,którzy już odeszli.