Konferencja Dyrektorów DSD

Aktualności » Konferencja Dyrektorów DSD

W dniach 6-8 marca 2019 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Dyrektorów szkół z programem DSD. Brały w niej udział również szkoły z Kalisza: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka i Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Pawła II (w Zespole Szkół Nr 9). Poruszano podczas niej ważne tematy związane z przyszłością DSD w dobie reformy edukacji. Dyrektorzy przedstawili wypracowane podczas dyskusji postulaty w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec panu Friedowi Nielsenowi. Najważniejsze dla przyszłości DSD jest rozpowszechnienie wiedzy o możliwościach programu wśród uczniów, rodziców, osób związanych z kształtowaniem polityki oświatowej w Polsce oraz uznanie dyplomu DSD jako odpowiednika matury z języka niemieckiego zdanej w stu procentach.

Podczas konferencji dyrektor I LO, pani Urszula Janczar, podzieliła się swoimi doświadczeniami w tworzeniu międzyszkolnych oddziałów DSD. Jak się okazało, jej autorska inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem innych dyrektorów. Zwróciła też uwagę na potrzebę zaangażowania szkolnego doradcy zawodowego w uświadomieniu korzyści zawodowych, wynikających z posiadania dyplomu DSD.

Pani Agnieszka Iwanow-Maruda przedstawiła sposób pozyskiwania środków z ZFA, przygotowania programu i przeprowadzenia intensywnego obozu językowego – Sprachcamp, który wraz z panią Agnieszką Szymańską-Pawelec, przeprowadziła przed tygodniem we Wrocławiu. Doświadczenia nauczycielek I LO i zdjęcia z obozu zainspirowały innych i wywołały falę pytań.

Konferencja była wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i poszukiwania wspólnych dróg wspierających popularność DSD w Polsce.

Koordynator ZFA, pani Susanne Lindemann, wskazała I LO jako przykład zaangażowania i nowatorskich rozwiązań w celu promowania i dostępności DSD dla uczniów. Cieszymy się bardzo, że dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 24, pani Aneta Justyńska, przystąpiła przed laty do programu DSD I i umożliwia uczniom swojej szkoły zajęcia z języka niemieckiego, a dzięki porozumieniu o współpracy z I LO, zdawanie egzaminu DSD I w ostatnim roku nauki.

Wszyscy, którzy nie mieli takiej szansy, mogą ubiegać się o miejsce w międzyszkolnej grupie DSD I w Asnyku.