Gałązka heliotropu

Aktualności » Gałązka heliotropu

20 listopada 2018 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych Gałązka heliotropu. Ma on na celu popularyzację twórczości poetów i pisarzy związanych z Kaliszem i Ziemią Kaliską, rozwijanie talentów, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, doskonalenie umiejętności interpretacji. Tegoroczny konkurs poświęcony był przede wszystkim patronowi naszej szkoły- Adamowi Asnykowi.

W tym roku święciliśmy sto osiemdziesiątą rocznicę jego urodzin. Rada miejska zdecydowała, by uczcić ten fakt obchodami Roku Asnyka. My również w nich uczestniczymy. Uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych przedstawili własne interpretacje recytatorskie wybranych utworów. Oceny wystąpień dokonało jury w składzie: pani Marzanna Forysiak- dziennikarka Radia Centrum, wykładowca Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, pani Anna Raczko- pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, pan Włodzimierz Garsztka- twórca Teatru na Widoku, polonista. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy!