Dni Akcji Przeciwdziałania Przemocy

Aktualności » Dni Akcji Przeciwdziałania Przemocy

27 listopada 2018r. uczniowie  kl. III A pod opieką p. Agnieszki Potoczny odwiedzili MOPS w Kaliszu przy ul. Granicznej 1 i włączyli się w Kampanię 16 Dni Akcji Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu Na Płeć, która trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2018r. Była to niebywała okazja dla uczniów, aby poznali funkcjonowanie jednostki MOPS, zdobyli wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, a także uwrażliwienie młodych ludzi na to, czym jest przemoc i gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc.

Uczniowie dowiedzieli się, czym jest procedura Niebieskiej Karty oraz jaką rolę pełni Zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu. Zdobyli podstawową wiedzę nt.: rodzajów i mechanizmów przemocy w rodzinie. Mogli porozmawiać z osobami specjalizującymi się w pomocy osobom będącym ofiarami przemocy w rodzinie: pracownikami socjalnymi i psychologami zatrudnionymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, którzy chętnie odpowiadali na nurtujące młodzież pytania.