Deutsches Sprachdiplom I

Aktualności » Archiwum » 2017/2018 » Deutsches Sprachdiplom I

13 marca gościliśmy 10. uczniów kaliskiego Gimnazjum nr 9, którzy wraz z dziesięciorgiem naszych licealistów przystąpili do egzaminu DSD I (Deutsches Sprachdiplom I to egzamin organizowany przez Federalny Urząd Administracyjny RFN we współpracy ze Stałą Konferencją Ministrów Oświaty). Niemiecki Dyplom Językowy I stopnia odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. Warto nadmienić, że w tym samym dniu egzamin DSD I odbywał się w ponad 1000 szkół na całym świecie.

Pani Dyrektor uroczyście powitała uczniów, którzy przystąpili do egzaminu życząc im „połamania piór”. W czasie 5. godzin zdający zmierzyli się z 3. częściami egzaminu pisemnego: rozumieniem tekstu czytanego, słuchanego oraz tworzeniem wypowiedzi pisemnej. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwały nauczycielki – germanistki: panie Agnieszka Żmurkiewicz, Magdalena Góral-Stanek oraz Agnieszka Szymańska-Pawelec. Przed egzaminowanymi jeszcze część ustna, która odbędzie się 19 i 20 marca 2018 r.

Życzymy powodzenia.