C1 z niemieckiego? W Asnyku to możliwe!

DSD » C1 z niemieckiego? W Asnyku to możliwe!

26 stycznia 2021r. był bardzo stresującym dniem dla kandydatów zdających przed komisją pod przewodnictwem pani Susanne Lindeman z Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii, Koordynator Programu DSD na południową Polskę, swój ustny egzamin - Deutsches Sprachdiplom - potwierdzający znajomość języka na poziomie B2/C1. I chociaż w komisji zasiadała przygotowująca ich nauczycielka, pani Agnieszka Iwanow-Maruda oraz znana ze szkoły druga germanistka, pani Agnieszka Szymańska-Pawelec, to nerwy na początku paraliżowały każdego.

Na szczęście strach miał działanie motywujące. Uczniowie grupy 3a DSD, uczeń z ubiegłorocznej grupy międzyszkolnej i uczennica z IV LO wypowiadali się na nieznany temat w pierwszej części i prezentowali wcześniej opracowanie zagadnienie problemowe w drugiej. Po każdym monologu brani byli przez wszystkie panie w krzyżowy ogień pytań. Nie dali się i siedmioro z nich zdało na poziomie C1, czyli najwyższym możliwym do uzyskania.

Dla porównania C1 uzyskać można po trzyletnich studiach licencjackich, a uczniowie uzyskali ten poziom ze sprawności mówienia już teraz! Wszyscy stwierdzili, że warto było ciężko pracować. Niemiecki to plus!