Bądź zdrów!

Szkoła promująca zdrowie » Bądź zdrów!

Zdrowie jest wartością nadrzędną, dlatego społeczność naszej szkoły w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” wzięła udział w prelekcjach na temat: Zasady racjonalnego odżywiania i Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Zajęcia prowadziła p. Anna Jaroszkiewicz na lekcjach wychowawczych.